Ξεκίνησε το προσωπικό σου πρόγραμμα τώρα

Fascia Flow® Yoga - DE Basic

Videos auf Deutsch

Mit unseren Videos kannst Du Deine persönliche Übungspraxis ganz nach Deinem Geschmack und unabhängig von Zeit und Ort zusammenstellen. So wirst Du auf entspannte Weise zu Deinem eigenen Körpercoach!

Fascia Flow® Yoga - EN Basic

Videos in English

With our videos you can easily put together your personal practice, no matter where you are and what time it is. What a comfortable way of becoming your own body coach!

Fascia Flow® Yoga - ES Basic

Videos en español

Con nuestros vídeos puedes crear tu propia práctica según tu gusto y tus necesidades, independientemente de la hora y del lugar. ¡Que forma más sencilla de convertirte en tu propio coach físico!

Fascia Flow® Yoga - EL Basic

Videos στα Ελληνικά

Με τα video μας είναι πλέον εύκολο να σχεδιάσεις την προσωπική σου πρακτική σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Έτσι, γίνεσαι εσύ ο σύμβουλος του σώματος σου!

Fascia Flow® Yoga - DE Basic 1
Auf Deutsch
€ 8.90
For 1 Μήνα

1 Monat Abo
Videos in HD Qualität
24/7 verfügbar
Detaillierte Anleitung
Supervision optional*
In 4 Sprachen verfügbar**

Empfohlen
Fascia Flow® Yoga - DE Basic 3
Auf Deutsch
€ 19.90
For 3 Μήνες

3 Monate Abo
Videos in HD Qualität
24/7 verfügbar
Detaillierte Anleitung
Supervision optional*
In 4 Sprachen verfügbar**

Empfohlen
Fascia Flow® Yoga - DE Basic 6
Auf Deutsch
€ 34.90
For 6 Μήνες

6 Monate Abo
Videos in HD Qualität
24/7 verfügbar
Detaillierte Anleitung
Supervision optional*
In 4 Sprachen verfügbar**

Fascia Flow® Yoga - DE Basic 12
Auf Deutsch
€ 59.90
For 1 Έτος

12 Monate Abo
Videos in HD Qualität
24/7 verfügbar
Detaillierte Anleitung
Supervision optional*
In 4 Sprachen verfügbar**

Fascia Flow® Yoga - EN Basic 1
In English
€ 8.90
For 1 Μήνα

1 month subscription
Videos in HD Quality
24/7 available
Detailed instructions
Supervision optional*
Available in 4 languages**

Recommended
Fascia Flow® Yoga - EN Basic 3
In English
€ 19.90
For 3 Μήνες

3 month subscription
Videos in HD Quality
24/7 available
Detailed instructions
Supervision optional*
Available in 4 languages**

Recommended
Fascia Flow® Yoga - EN Basic 6
In English
€ 34.90
For 6 Μήνες

6 month subscription
Videos in HD Quality
24/7 available
Detailed instructions
Supervision optional*
Available in 4 languages**

Fascia Flow® Yoga - EN Basic 12
In English
€ 59.90
For 1 Έτος

12 month subscription
Videos in HD Quality
24/7 available
Detailed instructions
Supervision optional*
Available in 4 languages**

Fascia Flow® Yoga - ES Basic 1
En Español
€ 8.90
For 1 Μήνα

1 mes subscripción
Videos en HD Calidad
24/7 disponible
Instrucciones detalladas
Supervisión opcional*
Disponible en 4 idiomas**

Fascia Flow® Yoga - ES Basic 3
En Español
€ 19.90
For 3 Μήνες

3 meses subscripción
Videos en HD Calidad
24/7 disponible
Instrucciones detalladas
Supervisión opcional*
Disponible en 4 idiomas**

Recomendado
Fascia Flow® Yoga - ES Basic 6
En Español
€ 34.90
For 6 Μήνες

6 meses subscripción
Videos en HD Calidad
24/7 disponible
Instrucciones detalladas
Supervisión opcional*
Disponible en 4 idiomas**

Fascia Flow® Yoga - ES Basic 12
En Español
€ 59.90
For 1 Έτος

12 meses subscripción
Videos en HD Calidad
24/7 disponible
Instrucciones detalladas
Supervisión opcional*
Disponible en 4 idiomas**

Fascia Flow® Yoga - EL Basic 1
Στα ελληνικά
€ 8.90
For 1 Μήνα

1 μήνας Συνδρομή
Βίντεος σε ποιότητα HD
24/7 Διαθέσιμα
Λεπτομερής καθοδήγηση
Προαιρετική εποπτεία*
Διατίθεται σε 4 γλώσσες**

Fascia Flow® Yoga - EL Basic 3
Στα ελληνικά
€ 19.90
For 3 Μήνες

3 μήνες Συνδρομή
Βίντεος σε ποιότητα HD
24/7 Διαθέσιμα
Λεπτομερής καθοδήγηση
Προαιρετική εποπτεία*
Διατίθεται σε 4 γλώσσες**

Συνιστάται
Fascia Flow® Yoga - EL Basic 6
Στα ελληνικά
€ 34.90
For 6 Μήνες

6 μήνες Συνδρομή
Βίντεος σε ποιότητα HD
24/7 Διαθέσιμα
Λεπτομερής καθοδήγηση
Προαιρετική εποπτεία*
Διατίθεται σε 4 γλώσσες**

Fascia Flow® Yoga - EL Basic 12
Στα ελληνικά
€ 59.90
For 1 Έτος

12 μήνες Συνδρομή
Βίντεος σε ποιότητα HD
24/7 Διαθέσιμα
Λεπτομερής καθοδήγηση
Προαιρετική εποπτεία*
Διατίθεται σε 4 γλώσσες**

Unable to load tooltip content.
COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START