Πακέτα για ομαδικά μαθήματα

Για τη συμμετοχή σε online ομαδικά μαθήματα υπάρχουν πακέτα των 10 μαθημάτων, καθώς και τη μηνιαία κάρτα. Τα πακέτα των 10 ισχύουν για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Η μηνιαία κάρτα περιλαμβάνει συμμετοχή σε ένα μάθημα την εβδομάδα (4 μαθήματα συνολικά). Ισχύει για ένα μήνα από την ημερομηνία αγοράς και μπορεί να αγοραστεί ανά πάσα στιγμή.

Μηνιαία κάρτα
40.00 €
Συνολικά 4 ημερομηνίες

Θέλεις να παίρνεις μέρος σε ένα μάθημα την εβδομάδα για όλο το μήνα και να μην μπεις καν στον πειρασμό να λείψεις από το μάθημά σου; Έχουμε ακριβώς αυτό που ψάχνεις! Η μηνιαία κάρτα αγοράζεται στην αρχή του μήνα και ισχύει για τέσσερα μαθήματα.

Μηνιαία κάρτα 2
60.00 €
Συνολικά 8 ημερομηνίες

Θέλεις να παίρνεις μέρος σε δύο μαθήματα την εβδομάδα για όλο το μήνα και να μην μπεις καν στον πειρασμό να λείψεις από το μάθημά σου; Έχουμε ακριβώς αυτό που ψάχνεις! Η μηνιαία κάρτα 2 αγοράζεται στην αρχή του μήνα και ισχύει για oχτό μαθήματα.

Μηνιαία κάρτα 3
75.00 €
Συνολικά 12 ημερομηνίες

Θέλεις να παίρνεις μέρος σε τρία+ μαθήματα την εβδομάδα; Έχουμε ακριβώς αυτό που ψάχνεις! Η μηνιαία κάρτα 3 αγοράζεται στην αρχή του μήνα και ισχύει για τρία+ μαθήματα την εβδομάδα.

No Internet Connection
COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START