Πακέτα για ατομικά μαθήματα

Τα πακέτα των 5 και των 10 μαθημάτων ισχύουν για τα ατομικά μαθήματα online. Μετά την αγορά κλείνεις ένα ή περισσότερα ραντεβού που θέλεις. Στο έντυπο εγγραφής μπορείς να καθορίσεις τη γλώσσα που θέλεις για το μάθημα. Πιθανές γλώσσες είναι: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, και Ισπανικά. Τα πακέτα των 5 και των 10 ισχύουν για 6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Επίσης υπάρχουν μηνιαίες κάρτες. Η Μηνιαία κάρτα 1 σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μία κράτηση την εβδομάδα, με τη Μηνιαία κάρτα 2 μπορείς να κλείσεις δυο μαθήματα την εβδομάδα. Οι μηνιαίες κάρτες λήγουν ενα μήνα μετά την ημερομηνία αγοράς.

Πακέτο των 5
210.00 €
Συνολικά 5 ημερομηνίες

Εξοικονόμηση: 15 €

Προσοπική φροντίδα
Άμεση επικοινωνία (το μικρόφωνό σου είναι ανοιχτό)
online
Διάλεξε το θέμα
Διάλεξε τη γλώσσα*
Διάρκεια ισχύος: 6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς
Πακέτο των 10
400.00 €
Συνολικά 10 ημερομηνίες

Εξοικονόμηση: 50 €

Προσοπική φροντίδα
Άμεση επικοινωνία (το μικρόφωνό σου είναι ανοιχτό)
online
Διάλεξε το θέμα
Διάλεξε τη γλώσσα*
Διάρκεια ισχύος: 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς
Μηνιαία κάρτα 1
140.00 €
Συνολικά 4 ημερομηνίες

Εξοικονόμηση: 40 €

Προσοπική φροντίδα
Άμεση επικοινωνία (το μικρόφονό σου είναι ανοιχτό)
online
Διάλεξε το θέμα
Διάλεξε τη γλώσσα*
Μηνιαία κάρτα 2
260.00 €
Συνολικά 8 ημερομηνίες

Εξοικονόμηση: 100 €

Προσοπική φροντίδα
Άμεση επικοινωνία (το μικρόφονό σου είναι ανοιχτό)
online
Διάλεξε το θέμα
Διάλεξε τη γλώσσα*
No Internet Connection
COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START