Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Fascia Flow® Yoga Studio

Maria Kafritsas
Calle Hierbamora 29
29639 Benalmádena
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office{at}fasciaflow.yoga
NIF: Y5560318J

Ισχύει από 1 Νοεμβρίου 2020

Καλώς ήρθατε στην Fascia Flow® Yoga. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 1. Γενικά και πεδίο εφαρμογής
  (1) Όλες οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προσφοράς μας βασίζονται στους παρόντες "Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις", εφεξής "ΓΟΠ". Θα ρυθμίσετε τη συμβατική σχέση μεταξύ του The Fascia Flow® Yoga Studio που εκπροσωπείται από την Maria Kafritsas, στη συνέχεια ο προσφέρων, και εσάς (εφεξής ο πελάτης), στην έκδοση τους που ισχύει κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.
  (2) Τυχόν άλλοι όροι και προϋποθέσεις του πελάτη απορρίπτονται ή απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση του προσφέροντος.
 2. Προσφορά του Fascia Flow
  (1) H Fascia Flow® Yoga είναι μια ήπια πρακτική άσκησης που βασίζεται στις αρχές μιας παράδοσης χιλίων ετών γιόγκα και της σύγχρονης έρευνας περιτονίας. Το πρόγραμμα είναι εύκολο να μαθευτεί ανεξάρτητα από την ηλικία και δεν απαιτεί καμία ειδική προηγούμενη γνώση ή εκπαίδευση. Με την τακτική πρακτική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της υγείας, της καλής φυσικής κατάστασης και της ψυχικής εναρμόνισης.
  (2) Η προσφορά του Fascia Flow>®>®>®
  (3) Όλες οι προσφορές είναι διαθέσιμες στις γλώσσες ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, και ισπανικά και μπορούν να επιλεγούν από τον πελάτη κατά τη στιγμή της κράτησης. Οι ώρες και οι ημερομηνίες των μαθημάτων σε μια συγκεκριμένη γλώσσα καθορίζονται από τον προσφέρωντα.
  (4) Κρατήσεις ραντεβού: Μπορείτε να εγγραφείτε για ραντεβού προφορικά, τηλεφωνικά, γραπτώς, μέσω e-mail ή μέσω της ενότητας κρατήσεων της αρχικής σελίδας μας https://fasciaflow.yoga.Η διάρκεια μιας ατομικής ή ομαδικής συνεδρίας είναι 50 λεπτά.
  (5) Εγγραφή για συνδρομή βίντεο: Ο πελάτης μπορεί να εγγραφεί για μια συνδρομή βίντεο προφορικά, τηλεφωνικά, γραπτώς, μέσω e-mail ή μέσω της ενότητας κρατήσεων της αρχικής σελίδας https://fasciaflow.yoga. Διαφορετικές περίοδοι συνδρομής είναι διαθέσιμες (1 μήνας, 3 μήνες, 6 μήνες, 12 μήνες). Κατά τη διάρκεια της συνδρομής, ο πελάτης θα έχει αυτοματοποιημένη πρόσβαση στην αντίστοιχη προσφορά βίντεο στη γλώσσα που έχει επιλέξει ο ίδιος. Μετά τη λήξη της περιόδου συνδρομής, η συνδρομή θα ανανεωθεί αυτόματα, εκτός εάν ακυρωθεί το αργότερο μία ημέρα πριν από τη λήξη της περιόδου συνδρομής.
  (6) Εγγραφή: Με την εγγραφή, συνάπτεται σύμβαση με την αναγνώριση των ΓΟΠ και, συνεπώς, δεσμευτική υποχρέωση πληρωμής. Ο πελάτης λαμβάνει αμέσως επιβεβαίωση εγγραφής (προφορικά, τηλεφωνικά, μέσω e-mail ή αυτόματα μέσω της ενότητας κρατήσεων μας).
 3. Η σύναψη της συμβάσεως
  (1) (1) Το ισπανικό δίκαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται όσον αφορά την προσφορά του προσφέροντος.
  (2) Ο πελάτης πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη
  (3) Οι συμβάσεις συνάπτονται είτε μέσω των επιλογών κράτησης στη σελίδαhttps://fasciaflow.yoga είτε μέσω του ρητού αιτήματος του πελάτη (προφορικά, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτώς ή μέσω μηνύματος WhatsApp). Η χρήση των προσφορών του Fascia Flow® Yoga Studio απαιτεί εγγραφή στην ιστοσελίδα.
  (4) Με την παραγγελία μιας πληρωμένης υπηρεσίας, ο εγγεγραμμένος πελάτης συνάπτει συμβατική σχέση με τον προσφέροντα. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για την αντίστοιχη υπηρεσία που καταβάλλεται και τους όρους πληρωμής πριν από τη σύναψη αυτής της συμβατικής σχέσης. Η συμβατική σχέση προκύπτει από τον πελάτη που επιβεβαιώνει την παραγγελία και την υποχρέωση πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί
  (5) Ο πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει τιμολόγια ηλεκτρονικά. Αυτά διατίθενται μέσω e-mail ή στο λογαριασμό πελάτη της ιστοσελίδας.
 4. Αποθήκευση δεδομένων
  (1) Στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών (κρατήσεις ή συνδρομή βίντεο), τα δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για εσωτερικούς σκοπούς. Με την εγγραφή του, ο πελάτης θα δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για την αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά αυτών των δεδομένων, στο βαθμό που απαιτεί η επεξεργασία της παραγγελίας από το Fascia Flow® Yoga Studio. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη συμπερίληψη στη λίστα διανομής ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, είναι δυνατόν να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο σε οποιαδήποτε στιγμή. Ο προσφέρων διαβεβαιώνει ότι τα δεδομένα των πελατών δεν θα μετακυλιστούν ποτέ, ούτε για εμπορικούς ούτε για ιδιωτικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων μας, παρακαλούμε διαβάστε εδώ.
  (2) Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα του με ειλικρίνεια.
 5. Ακύρωση / Ανάκληση
  (1) ενός συμφωνημένου ατομικού ραντεβού (Studio / Online): Εάν ο πελάτης δεν είναι σε θέση να τηρήσει συμφωνημένο ραντεβού για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προσφέροντα για έγκαιρη ειδοποίηση. Η περίοδος ακύρωσης είναι: Έως και 24 ώρες πριν από το συμφωνημένο ραντεβού. Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα πιστωθούν αυτόματα, ή θα επιστραφούν κατόπιν ρητής αίτησης. Σε περίπτωση ακύρωσης που πραγματοποιείται μετά την 24η ώρα πριν από το συμφωνημένο ραντεβού, ο προσφέρων δεν χορηγεί πίστωση ή επιστροφή χρημάτων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η πληρωμή δεν έγινε κατά τη στιγμή της ακύρωσης, ο πελάτης υποχρεούται ωστόσο να καταβάλει το ποσό σε περίπτωση ακύρωσης που υπερβαίνει την περίοδο ακύρωσης ή σε περίπτωση μη εμφάνισης. Για τους κατόχους ενός πακέτου (των 5 ή των 10 μαθημάτων ή της μηνιαίας κάρτας) ισχύουν τα ακόλουθα::
  1. Έγκαιρη ακύρωση = η ενότητα δεν έχει κρατηθεί
  2. Ακύρωση πέραν της περιόδου ακύρωσης = γίνεται κράτηση ενότητας
  (2) ενός κλεισμένου ομαδικού μαθήματος (online): Εάν ο πελάτης δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει σε ένα ομαδικό μάθημα για οποιονδήποτε λόγο στο οποίο έχει εγγραφεί, ο προσφέρων ζητά την έγκαιρη κοινοποίηση. Η περίοδος ακύρωσης είναι: 24 ώρες πριν από το μάθημα. Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα πιστωθούν αυτόματα, ή θα επιστραφούν κατόπιν ρητής αίτησης. Σε περίπτωση ακυρώσεων που πραγματοποιούνται μετά την 24η ώρα πριν από το σχετικό μάθημα, ο προσφέρων δεν χορηγεί πίστωση ή επιστροφή χρημάτων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η πληρωμή δεν έγινε κατά τη στιγμή της ακύρωσης, ο πελάτης υποχρεούται ωστόσο να καταβάλει το ποσό σε περίπτωση ακύρωσης που υπερβαίνει την περίοδο ακύρωσης ή σε περίπτωση μη εμφάνισης. Για τους κατόχους ενός πακέτου (των 5 ή των 10 μαθημάτων ή της μηνιαίας κάρτας) ισχύουν τα ακόλουθα::
  1. Έγκαιρη ακύρωση = η ενότητα δεν έχει κρατηθεί
  2. Ακύρωση πέραν της περιόδου ακύρωσης = γίνεται κράτηση ενότητας
  (3) μιας συνδρομής βίντεο που αγοράστηκε
  Μετά την αγορά μιας συνδρομής βίντεο, η δωρεάν ακύρωση εντός 14 ημερών είναι δυνατή μόνο εάν η προσφορά βίντεο δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ο προσφέρων επιστρέφει τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν, εάν ο πελάτης στείλει την ανάκλησή του γραπτώς (γράμμα ή e-mail) στο Fascia Flow® Yoga Studio μέσα στην προθεσμία.
  (4) Αναβάθμιση της συνδρομής βίντεο (π.χ. με τη μετάβαση από 1 μήνα συνδρομή σε 3 μήνες συνδρομή)
  Η αναβάθμιση της συνδρομής βίντεο μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια μιας υπάρχουσας συνδρομής. Η αναβάθμιση ξεκινά αυτόματα μετά τη λήξη της προηγούμενης συνδρομής.
 6. Ακύρωση
  (1) μιας αγορασμένης συνδρομής βίντεο: Δεδομένου ότι μια αγορασμένη συνδρομή βίντεο θα ανανεωθεί αυτόματα μετά το τέλος της περιόδου, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει έως και μία ημέρα πριν από τη λήξη της περιόδου. Η ακύρωση μπορεί να γίνει προφορικά, τηλεφωνικά, μέσω e-mail / γράμμας, SMS ή WhatsApp.
  (2) μέσω του προσφέροντος: Το Fascia Flow® Yoga Studio διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μια σύμβαση (ραντεβού ή συνδρομή βίντεο) ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να δώσει κανένα λόγο. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα επιστραφούν είτε ολοκληρωτικά είτε αναλογικά (π.χ. σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού μιας συνδρομής βίντεο από τον προσφέροντα.
  (3) Επιπλέον, ο προσφέρων διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το προφίλ ή περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα από τον χρήστη. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τον προσφέροντα να ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με το λόγο για τον τερματισμό της σύμβασης ή την αφαίρεση του προφίλ ή του περιεχομένου.
 7. Επιλογές πληρωμής
  (1) Όλες οι πληρωμές για ατομικά και ομαδικά μαθήματα πρέπει να πραγματοποιούνται εκ των προτέρων. Οι πιστωτικές κάρτες, το PayPal, η τραπεζική μεταφορά ή η πληρωμή σε μετρητά (σε περίπτωση ραντεβού στο στούντιο) είναι προς το παρόν διαθέσιμες ως επιλογές πληρωμής. Σε περίπτωση τραπεζικής μεταφοράς, ο πελάτης υποχρεώνεται να στείλει την επιβεβαίωση πληρωμής αμέσως μέσω e-mail στο office@fasciaflow.yoga.
 8. Προσωπική ευθύνη των πελατών μας
  (1) Ο πελάτης γνωρίζει ότι το προσφερόμενο πρόγραμμα δεν είναι ούτε ιατρική ούτε θεραπευτική διαδικασία. Ο προσφέρων δεν κάνει διαγνώσεις ούτε υποσχέσεις θεραπείας. Οι ασκήσεις που προσφέρονται στην Fascia Flow® Yoga δεν αντικαθιστούν την ιατρική θεραπεία.
  (2) Ο πελάτης δηλώνει ότι είναι σωματικά ικανός και σε φόρμα να εξασκήσει τις ασκήσεις που προσφέρονται στην Fascia Flow® Yoga. Αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη σωματική και ψυχική του υγεία. Σε περίπτωση βλάβης της υγείας (παρελθόντος ή παρόντος) ο πελάτης υποχρεούται να αποσαφηνίσει εκ των προτέρων τυχόν υφιστάμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της άσκησης της Fascia Flow® Yoga με το γιατρό ή τον θεραπευτή του.
  (3) Σε περίπτωση απόκλισης από την κατάσταση της υγείας που αναφέρεται στην αρχή, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον προσφέροντα για την αλλαγή.
  (4) Αυτοευθύνη στην πράξη: Ο προσφέρων επισημαίνει ρητά ότι όλες οι ασκήσεις που παρέχονται από την Fascia Flow® Yoga ασκούνται με δική του ευθύνη. Αυτό περιλαμβάνει τις συνεδρίες στο στούντιο και online, ασκήσεις από τις συνδρομές βίντεο, καθώς και όλες τις ασκήσεις που παρέχονται δωρεάν στην ιστοσελίδα https://fasciaflow.yoga. Το Fascia Flow® Yoga Studio απορρίπτει όλες τις αξιώσεις ευθύνης που μπορεί να προκύψουν από την πρακτική.
 9. Περιορισμός ευθύνης του Fascia Flow® Yoga Studio
  (1) Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για υλικές ζημιές, ατυχήματα ή σωματικές βλάβες που συμβαίνουν στο δρόμο προς το στούντιο, μέσα στο στούντιο ή φεύγοντας από το στούντιο. Το ίδιο ισχύει και για τα μαθήματα online, τις συνδρομές βίντεο και όλα τα βίντεο που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.
 10. Τροποποίηση των ΓΟΠ και των τιμών
  Ο προσφέρων διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για τυχόν επερχόμενες αλλαγές τιμών 14 ημέρες νωρίτερα. Στην περίπτωση συνδρομών βίντεο, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση κατά την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας συνδρομής, τηρώντας την προθεσμία προειδοποίησης (1 ημέρα πριν από τη λήξη της). Διαφορετικά, οι νέες τιμές ισχύουν για την αυτόματη ανανέωση..
 11. Τόπος δικαιοδοσίας και εφαρμοστέο δίκαιο
  Το ισπανικό δίκαιο εφαρμόζεται στη συμβατική σχέση. Τα μέρη συμφωνούν ως αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από τις συμβατικές σχέσεις το Torremolinos.
 12. Αποτελεσματικότητα της σύμβασης
  Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις της παρούσας σύμβασης είναι αναποτελεσματικές ή ανεφάρμοστες ή καθίστανται αναποτελεσματικές ή ανεφάρμοστες μετά τη σύναψη της σύμβασης, η ισχύς της εναπομένουσας σύμβασης παραμένει ανεπηρέαστη.
No Internet Connection
COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START